datacon
de
integratie
specialist

Eén centrale integratielaag om applicaties, data, portalen, apps en devices onafhankelijk van elkaar te verbinden


Datacon koppelt de applicaties binnen en buiten uw bedrijf op basis van het MuleSoft Anypoint Platform, waarbij uw on-premise, SaaS applicaties en cloud als één geïntegreerd geheel functioneren. Dit doen wij door verschillende interne en externe systemen zeer snel en efficiënt te integreren met behulp van innovatieve ESB technologie, standaard connectoren voor technologie en applicatiesAPI Management en microservices. Hierbij speelt u verder in op recente en kansrijke ontwikkelingen, zoals Mobility en The Internet of Things (IoT).

De ontsloten informatie en data kan vervolgens via API's gecontroleerd en gemakkelijk aan portalen en apps ter beschikking worden gesteld aan klanten, medewerkers, leveranciers en (keten)partners. Hierbij leveren wij een kostenefficiënt model gebaseerd op self-service en hergebruik van services en API's voor het aansluiten van partijen op uw applicatielandschap.