Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Het drinkwaterbedrijf ontvangt jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Dunea beheert er de natuur en beschermt de drinkwaterwinning. Een efficiënte bedrijfsvoering, goed en verantwoord drinkwater en aandacht voor het milieu zijn belangrijke pijlers voor de organisatie.

Doelstelling

Dunea heeft in haar ICT-beleid tot op heden een ‘best of breed’-strategie gevoerd. Koppelingen tussen applicaties worden in eigen beheer ontwikkeld. Om dit proces technisch te ondersteunen heeft zij destijds gekozen voor Sonic Enterprise Service Bus (ESB) als integratieplatform.  
Besloten is om de Sonic ESB te vervangen met daarbij de garantie, dat de continuïteit van de applicatiekoppelingen bij Dunea gehandhaafd blijft. Een groot deel van de gekoppelde applicaties zijn kritisch voor de bedrijfsvoering van Dunea.

Uitgangspunten

  • Vervanging van Sonic ESB op basis van ‘As-Is’
  • Koppelingen dienen één-op-één te worden gemigreerd
  • Vervanging van de huidige, bijna 50, connecties tussen de diverse systemen in het applicatielandschap van Dunea
  • Opleiden van beheerders binnen Dunea
  • Een lange termijn keuze ten aanzien van het door Dunea te hanteren integratieplatform

Oplossing

Datacon heeft op basis van haar ervaringen het Anypoint Platform van MuleSoft aanbevolen en is gekozen als partner voor de vervanging van Sonic ESB. Door het gebruik van het lightweight integratieplatform van MuleSoft wordt de time-to-market van nieuwe applicaties en de benodigde realisatietijd voor interfaces sterk verminderd. MuleSoft biedt daarnaast een standaardconnector voor SAP, één van de systemen waarmee geïntegreerd is bij Dunea.

Resultaten

Datacon heeft de gehele Sonic implementatie van circa 50 verbindingen in een doorlooptijd van 5 maanden vervangen door het Anypoint Platform zonder interruptie van bedrijfsprocessen. Hierbij is ook geïntegreerd met de huidige SAP implementatie bij Dunea.
Tevens is de beheermodule van MuleSoft geleverd, waarmee functioneel beheer binnen Dunea de runtime aspecten monitored en beheert. Door middel van de intuïtief werkend DataWeave binnen de ontwikkelomgeving van de MuleSoft kan beheer bij Dunea zelf wijzigingen doorvoeren op het berichtenverkeer.
 
Op het moment is de implementatie bij Dunea in beheer bij Datacon.