ICCA is de wereldwijde brancheorganisatie voor de chemische industrie, gevestigd in Brussel. Door kennisprogramma's en het leveren van gerichte informatie verbetert zij de financiële performance van de industrie en de reputatie ervan. 90% van de chemische industrie is bij ICCA aangesloten, die gezamenlijk 20M medewerkers vertegenwoordigen en een omzet van 3.000 miljard euro.

Doelstelling

Door specifieke informatie beschikbaar te stellen aan haar leden via een self service portal kan ICCA voldoen aan haar algemene doelstelling, namelijk het verbeteren van de performance van haar leden. ICCA wenste dit efficienter te doen, door informatie ter beschikking te stellen in een self service portaal.

Uitgangspunten

Gezien de hoeveel indirecte medewerkers in de branche en het aantal direct betrokken medewerkers diende het self service portaal voldoende schaalbaar te zijn
Informatie komt uit verschillende bronsystemen. Dit moet efficient worden opgehaald en ter beschikking gesteld
Beveiliging is een belangrijk aandachtspunt, omdat het om specifieke informatie gaat die alleen aan leden ter beschikking moet worden gesteld

Oplossing

Op basis van de uitgangspunten heeft Datacon geadviseerd om EPiServer CMS in te zetten voor het managen van de content. Bronsystemen kunnen vervolgens gefaseerd worden geintegreerd met het platform om op deze manier efficiencyvoordelen te realiseren. Om het geheel schaalbaar op te zetten is de omgeving op een cloud infrastructuur geplaatst die samen met de softwarematige scale out mogelijkheden van EPiServer optimale elasticiteit biedt bij hoge belastingen.

Realisatie

Datacon leverde een self service portal waarbij medewerkers van aangesloten leden gericht informatie kunnen raadplegen. De onderhoudsinspanning wordt hierbij voor de ICCA organisatie beperkt door integratie met achterliggende systemen.