Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning, vormen samen het bestuur van de provincie Flevoland. Een complete ambtelijke organisatie ondersteunt deze bestuurders op allerlei manieren. De ambtelijke organisatie van de provincie Flevoland bestaat uit ongeveer 400 medewerkers. Samen zorgen zij voor een zelfstandig en uniek Flevoland, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Doelstelling

De komst van sociale media heeft een ware revolutie veroorzaakt in de wijze waarop mensen communiceren en welke informatie wordt gedeeld. Met de komst van sociale media wordt informatie via sociale media gedeeld, ‘geliked’ en van commentaar voorzien. De provincie Flevoland wilde een nieuw ‘sociaal intranet’ creëren, waarbij medewerkers zelf hun nieuws met collega’s kunnen delen.

Oplossing

Flevoland heeft het content management systeem (CMS) Kentico als basis gekozen. Datacon heeft een workflow geïmplementeerd, waarmee content management eenvoudig wordt gedelegeerd. Afdelingsredacteuren kunnen zo hun eigen pagina’s beheren. Iedere medewerker mag zelf zijn eigen bericht publiceren op de homepage. Daarnaast is het voor alle medewerkers mogelijk om pagina’s binnen het intranet te markeren als favoriet, deze verschijnen op de homepage van de medewerker.

Resultaten

Een nieuw verfrissend intranet is voor de provincie Flevoland gerealiseerd. Volledig responsive, dus ook goed te benaderen op de smartphone en tablet. Door de inrichting van ADFS hoeven medewerkers niet twee keer in te loggen om het intranet op te starten.